Goedgenoeg.nl - ZZP zekerheid

GoedGenoeg helpt jou om risico's te begrijpen. Met duidelijke uitleg en betaalbare verzekeringen. De uitkering krijg je snel en in één keer.

Klachten


Ben je het niet eens met de manier waarop de verzekering tot stand komt of hoe wij deze uitvoeren? Of heb je hierover een klacht? Dan kun je een e-mail sturen naar klantenservice@goedgenoeg.nl. Je krijgt van ons zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie. Uiterlijk binnen twee weken.

Ben je het niet eens met ons antwoord?
Dan kun je een tweede beoordeling van jouw klacht vragen aan de directie van GoedGenoeg:
Postbus 9000
3007 AA Rotterdam

Wij lossen de klachten zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen op.

Ben je het nog steeds niet eens met de oplossing? Dan kun je de klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
www.kifid.nl
Telefoonnummer 0900 3552248
Dit instituut is onafhankelijk.

GoedGenoeg is een initiatief van iQ Assuradeuren