Goedgenoeg.nl - ZZP zekerheid

GoedGenoeg helpt jou om risico's te begrijpen. Met duidelijke uitleg en betaalbare verzekeringen. De uitkering krijg je snel en in één keer.

Vragen over de voorwaarden


Waarom moet ik drie maanden wachten, voordat de dekking van de risicodekking "Ernstig Ziek Worden" start?
De verzekering gaat in zodra de aanvraag medisch is geaccepteerd. Voor de risicodekking Ernstig Ziek Worden geldt echter een inlooprisico van 90 dagen : dit betekent dat, indien in de eerste 90 dagen na de ingangsdatum een ziekte wordt geconstateerd, dit niet verzekerd is. Dit doen wij om te voorkomen dat wij dekking moeten verlenen voor ziektes die al aanwezig waren op het moment van aangaan van de verzekering en om de premies voor deze verzekering laag te houden.

Wat gebeurt er als ik de gegevens niet naar waarheid invul?
Als je de vragen niet naar waarheid hebt beantwoord en/of onvolledig hebt ingevuld, kunnen wij het recht op uitkering beperken of zelfs laten vervallen. GoedGenoeg kan de verzekering opzeggen als je ons bij het aangaan van deze verzekering met opzet hebt misleid en wij  - bij kennis over de ware stand van zaken - de verzekering niet zouden hebben geaccepteerd.

Kan ik het contract op elk moment beëindigen?
Je kunt de verzekering altijd opzeggen. De opzegtermijn is slechts 1 maand.

Terug naar het overzicht van de meest gestelde vragen

GoedGenoeg is een initiatief van iQ Assuradeuren