Goedgenoeg.nl - ZZP zekerheid

GoedGenoeg helpt jou om risico's te begrijpen. Met duidelijke uitleg en betaalbare verzekeringen. De uitkering krijg je snel en in één keer.

Vragen over de veiligheid van verzekeren via internet


Is het wel veilig om een verzekering af te sluiten via internet?
GoedGenoeg biedt een veilige en betrouwbare gebruikersomgeving. Hierdoor zijn andere partijen niet in staat om je gegevens te onderscheppen en te lezen. Op deze wijze is je privacy gewaarborgd.

Hoe gaat de premiebetaling. Is dat wel veilig?
De verschuldigde premiebedragen worden door middel van een automatische incassoprocedure van je bankrekening afgeschreven. Ben je het onverhoopt met een afschrijving of het bedrag niet eens, dan kun je middels een eenvoudige mededeling aan je bank het betreffende afgeschreven bedrag direct op je rekening laten terugstorten. Je blijft dus te allen tijde volledig baas over je rekening en saldo.

Kan ik er vanuit gaan dat mijn persoonlijke gegevens niet misbruikt worden?
De persoonlijke gegevens die je invoert zijn en blijven altijd jouw gegevens. GoedGenoeg gebruikt ze alleen voor het afsluiten en wijzigen van je verzekeringen. Je gegevens zullen dan ook nooit worden doorgegeven aan derden. Uiteraard onderschrijft GoedGenoeg alle wettelijke bepalingen en voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en privacy zoals die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Op de verwerking van persoonsgegevens is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kun je raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Je kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 - 333 85 00).

Terug naar het overzicht van de meest gestelde vragen

GoedGenoeg is een initiatief van iQ Assuradeuren