Goedgenoeg.nl - ZZP zekerheid

GoedGenoeg helpt jou om risico's te begrijpen. Met duidelijke uitleg en betaalbare verzekeringen. De uitkering krijg je snel en in één keer.

Vragen over de premie


Waarom stijgt mijn premie in de loop van de tijd?
Naarmate je ouder wordt, neemt statistisch gezien de kans op overlijden of op ziekte toe. Het is dus duurder om bijvoorbeeld € 100.000,- te verzekeren op je 40e dan op je 25e. GoedGenoeg stelt een risicopremie vast die hoort bij het risico van dat jaar. In het begin betaal je dus een lage premie, naarmate je ouder wordt neemt het risico toe en ga je daarom meer premie betalen.

NB: de meeste andere verzekeraars vragen een premie die gelijk blijft tijdens de looptijd. Je betaalt dan een gemiddelde premie. Dat betekent eigenlijk dat je in het begin teveel premie betaalt aan de verzekeraar en aanop het einde van de looptijd betaal je dan eigenlijk te weinig. Als je weet dat veel verzekeringen voortijdig worden beëindigd, is dat niet altijd voordelig voor de verzekeringnemer. Immers, die teveel betaalde premie krijg je niet altijd van de verzekeraar terug. Bij GoedGenoeg heb je hier geen last van.

Ik wil een maandelijkse factuur ontvangen, die ik dan zelf betaal. Kan dit ook?
Nee. De premies worden altijd door automatische incasso voldaan. Hier wijken wij niet van af, want zo kunnen wij de kosten laag houden.

Ik heb een premievoorstel ontvangen, met een premieopslag. Wat houdt dit in?
De medisch adviseur van GoedGenoeg heeft een verhoogd risico voor deze verzekering geconstateerd en heeft ons geadviseerd om de verzekering alleen tegen een verhoogde premie te accepteren. Je hebt daarom een premievoorstel van ons ontvangen met een premieopslag. 
 
Zijn alle risico's verzekerbaar?
Niet alle risico's zijn verzekerbaar. Catastroferisico's, zoals aardbevingen, overstromingen en atoomkernreacties zijn voorbeelden van niet-verzekerbare risico's. Ook opzet en roekeloosheid worden in het algemeen niet gedekt. De wet bevat geen definitie van het begrip 'roekeloosheid'. Roekeloosheid, bewust of onbewust, is een synoniem ander woord voor grove schuld. 

Terug naar het overzicht van de meest gestelde vragen

GoedGenoeg is een initiatief van iQ Assuradeuren