Goedgenoeg.nl - ZZP zekerheid

GoedGenoeg helpt jou om risico's te begrijpen. Met duidelijke uitleg en betaalbare verzekeringen. De uitkering krijg je snel en in één keer.

Vragen over de medische acceptatie


Hoe lang duurt het, voordat ik medisch akkoord word verklaard? Krijg ik hier ook bericht van?
Als wij de aanvraag onder normale voorwaarden kunnen accepteren, zullen wij jou dat direct - online - laten weten. Als wij aanvullende informatie van jou of jouw behandelend arts nodig hebben, kan de acceptatie van de aanvraag helaas langer duren. Door middel van e-mail houden wij je dan op de hoogte van de voortgang van de medische acceptatie.

Ik ben niet medisch akkoord verklaard. Wat nu?
Wij hebben je medische gegevens nodig om te kunnen beoordelen of je een verzekering kunt afsluiten en zo ja, onder welke voorwaarden. De medisch adviseur van GoedGenoeg zal ons vervolgens advies geven of je geaccepteerd kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de verzekering niet op normale voorwaarden kan worden geaccepteerd, kunnen wij de aanvraag afwijzen of  accepteren tegen een premie-opslag.

Kan ik me verzekeren, als ik één of meerdere van de beschreven ziekten/aandoeningen gehad heb?
Wij hebben je medische gegevens nodig om te kunnen beoordelen of je een verzekering kunt afsluiten. De medisch adviseur van GoedGenoeg zal ons vervolgens advies geven of je geaccepteerd kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de verzekering niet onder normale voorwaarden kan worden geaccepteerd, kunnen wij de aanvraag afwijzen of  accepteren tegen een premie-opslag.

Kan ik ook een verzekering afsluiten als ik een chronische aandoening heb of gehandicapt ben?
Wij hebben je medische gegevens nodig om te kunnen beoordelen of je een verzekering kunt afsluiten. De medisch adviseur van GoedGenoeg zal ons vervolgens advies geven of je geaccepteerd kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de verzekering niet onder normale voorwaarden kan worden geaccepteerd, kunnen wij de aanvraag afwijzen of  accepteren tegen een premie-opslag.

Ik heb een machtiging voor een aanvullend medisch onderzoek gekregen. Wat betekent dit?
Wij hebben aanvullende medische gegevens nodig om te kunnen beoordelen of je een verzekering kunt afsluiten en zo ja, onder welke voorwaarden. De medisch adviseur van GoedGenoeg heeft daarom jouw toestemming nodig om deze aanvullende informatie op te vragen. Je geeft toestemming door de machtiging volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen. Pas na ontvangst van deze aanvullende gegevens kan de medisch adviseur ons advies geven of je geaccepteerd kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de verzekering niet onder normale voorwaarden kan worden geaccepteerd, kunnen wij de aanvraag afwijzen of  accepteren tegen een premie-opslag.

Wat is de status van mijn aanvraag?
Voor vragen over de medische acceptatie en/of claimbehandeling kun je contact opnemen met : Arbeidsdesk 
telefoon 0251 - 674 674
telefax 0251 - 674 548
email : info@arbeidsdesk.com

Voor overige vragen kun je een e-mail sturen naar klantenservice@goedgenoeg.nl of je kunt bellen met onze klantenservice : telefoonnummer 030 - 76 00 426.

Wat gebeurt er met mijn medische gegevens?
Wij hebben je medische gegevens nodig om te kunnen beoordelen of je een verzekering kunt afsluiten en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarom is het nodig dat je de medische gegevens verstrekt. De medische gegevens worden uiteraard vertrouwelijk door de medisch adviseur van GoedGenoeg behandeld. Bij de verzekeraar worden gezondheidsverklaringen samen met andere stukken, zoals keuringsrapporten, bewaard in een medisch dossier. Dit medische dossier wordt conform de daarvoor geldende regelgeving (Wet Medische Keuringen) en gedragscode '"Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf'" van het Verbond van Verzekeraars, beheerd door de medisch adviseur. Met deze door jezelf ingevulde gezondheidsverklaring geef je aan hiermee in te stemmen.

Ik vrees dat ik voor één (of meerdere) van mijn aangevraagde verzekeringen niet geaccepteerd kan worden. Wat nu?
Je kunt schriftelijk aan de medisch adviseur van GoedGenoeg vragen om geïnformeerd te worden over de het advies dat hij aan de verzekeraar heeft gegeven. Je hebt het recht om dit ook vooraf aan te geven. Vanzelfsprekend is gebruikmaking van dit recht alleen zinvol als de geneeskundige medisch adviseur van plan is de verzekeraar te adviseren de verzekering af te sluiten tegen een hogere premie, of onder afwijkende voorwaarden te accepteren. Je kunt aan de medisch adviseur vragen om als eerste kennis te nemen van dit advies. Je hebt dan de mogelijkheid om eerst zelf te kunnen beslissen of de medisch adviseur zijn advies aan GoedGenoeg mag uitbrengen.

Terug naar het overzicht van de meest gestelde vragen

GoedGenoeg is een initiatief van iQ Assuradeuren